Producent wózków rehabilitacyjnych dla psówGwarancja

  1. Cały wózek jest objęty gwarancją, pod warunkiem normalnego użytkowania zgodnego z zaleceniami producenta.
  2. Jakakolwiek modyfikacja zmieniająca funkcję wózka, lub zmiana, bądź dodanie nieautoryzowanych części bez uprzedniego uzgodnienia z producentem jest równoznaczna z utratą gwarancji.
  3. Okres gwarancyjny obejmuje sześć miesięcy od daty podpisu kopii rachunku i odesłania jej na adres producenta.
  4. Brak podpisu oraz daty na kopii rachunku, lub braku jej otrzymania przez producenta w przeciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia wózka, oznacza dobrowolne zrzeczenie się gwarancji.
  5. Wszelkie kosmetyczne skazy materiałowe, wygięcia, przegięcia spowodowane użytkowaniem, lub regulacją wymiarów nie podlegają gwarancji.
  6. Jeżeli zostały spełnione warunki gwarancyjne, producent zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego elementu w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wózka, lub od zgłoszenia usterki.
  7. Producent nie ponosi kosztów przesyłek. Spis tresci

 Strona główna

 Zdjecia

 Pomiary

 Zasady sprzedazy

 Kontakt